Semináře

Tantra Duše


Vedoucí akce:
Externí terapeut
Začátek:
17.05.2014 - 09:00 h
Konec:
18.05.2014 - 17:00 h
Místo konání:
Zlatý klíček
Cena:
3200,- Kč

Existuje mnoho literatury a dnes i praktických seminářů na téma tantra a sexualita.

Tyto se zaměřují na to, abychom přijali sexualitu jako něco zcela přirozeného, bez předsudků. Učí, abychom povýšili sexualitu na umění zacházet jak s vlastním tělem, tak přijímat tělo i svého partnera či partnerky. A někteří učitelé učí i tomu, jak se skrze propojení ženské a mužské energie (tedy spojením muže a ženy) dostat do stavu plného vědomí, tj. jak se spojit s Jednotou, s Existencí. To ovšem předpokládá, jak se ukazuje, že je nejdříve nutné zpracovat bloky, které na úrovni těla a paměti buněk máme. Buď jsme si je sami přivodili, či jsme prošli díky okolí různými traumaty, které blokují volný průběh sexuální energie skrze tělo. Učí se dívat na tělo, jako opravdu na něco posvátného, a zároveň na zcela přirozeného, jako na dar, s kterým je třeba umět zacházet, aby energie volně proudila.
Ale to nestačí.
Nestačí, protože se ukazuje, že je naše duše lehce opomíjena. I ona má, stejně jako naše tělo, svou historii a i ona je ovlivňována traumaty. Aby mohlo dojít ke spojení těla a duše a dostat se tak k vrcholu umění Tantry, je dobré se podívat, jak dalece je naše duše připravena tancovat tanec Lásky s tělem a dostat se tak do stavu plného vědomí, osvícení.
Teprve spojením se těchto dvou aspektů, těla i duše, může dojít k tanci Lásky, která nám otevře dveře do Existence, do Jednoty.
Tato cesta je nelehká, ale krásná.
Jedná se o propojování všeho se vším.
Tancem Lásky, kterou se duše naučí, pozve duše ke spolupráci a sdílení všechny aspekty – mužský a ženský princip, tělo a mysl, minulé, přítomné a budoucí, světlo i stín, vesmírné i pozemské, atd ..
Spojení duše s tělem skrze srdce nás dovede k osvícenému stavu, stavu plného vědomí.
Teprve Duše těmto všem procesům dá duchovní rozměr a navede ke konečnému propojení.
Zvu vás k tanci Lásky duše… zvu vás podívat se a seznámit se svou duší… zvu vás k práci na sobě..
Budeme využívat techniky např. meditací, odbloků, tance, konstelací,channelingu.

Co s sebou:
Svačinu, pití, volný oděv, přezůvky. Na místě lze uvařit čaj či kávu (bude k dispozici), na oběd bude 1,5 hodinová přestávka – je možné zajít do blízké retaurace, případně zůstat v prostoru objektu Zlatý klíček.

Sobota: 9.00hod – cca 18.00hod
Neděle: 9.00hod – 17.00hod

Lektorka: Dana Ottová, www.ottovadana.cz

Přihlášky: přes webové stránky www.ottovadana.cz (formulář přihlášky viz. “přihlásit se”), přihlášení platné až po zaplacení zálohy 700,- Kč, informace – Zdenka Krauzová, tel: 603 472 770

Informace pro mimobrněnské zájemnce: je možné přespat v prostoru objektu Zlatý Klíček za 100,- Kč/os/noc (karimatku a spacák vlastní)

Comments are closed.