Vnitřní žena a vnitřní muž

V každém z nás jsou zastoupeny obě tyto části. V ženském těle by měla být hlavní postavou vnitřní žena a v mužském těle vnitřní muž. Jejich vzájemný vztah uvnitř nás pak vytváří vzor skutečného, reálného partnerského vztahu v našem životě.

Nejsme-li s kteroukoliv z těchto částí ve spojení, nebo dokonce ji máme v sobě zraněnou, skrytou nebo potlačenou, pak je takřka nemožné žít harmonický život. Vše, čím jsme si prošli v minulých životech, formuje jejich projev. Jako poslední „otisk“ je styl výchovy našich rodičů, kdy matka je vzorem pro naši vnitřní ženu a otec vzorem pro vnitřního muže. A čím víc si říkáme, že chceme být jiní, než oni, tím výrazněji se s jejich projevy ztotožňujeme. A co vlastně mají za úkol tyto naše části? Jak se mají zdravě v našich tělech projevovat?

Vnitřní žena je tvořivá, intuitivní, přirozená a spontánní. Přijímá, miluje, utěšuje, vyživuje a pečuje o sebe i o druhé. Ona plyne s proudem, využívá svých starých zkušeností, vychází ze všech svých dřívějších prožitků, z bolesti i z lásky.
Vnitřní muž ji podporuje a ochraňuje, důkladně zvažuje její nápady, uvede je do praxe a ujistí se, že byly dané kroky provedeny. Pomáhá jí vyjádřit její specifické, vnitřní myšlenky a pocity ve všech oblastech našich životů. Vnitřní žena vymýšlí, nachází různé možnosti řešení a vnitřní muž nabízí radu a zajišťuje jejich bezpečnou realizaci. On je spojnicí mezi vnitřním a vnějším světem. Je to pomocník, kamarád, rádce a král, který láskyplně podporuje vnitřní ženu, pracuje v její prospěch, vládne nad územím, které mu ona přidělila.

Pokud v ženském těle převládá vnitřní muž, bere na sebe všechny úkoly a zodpovědnost, stává se ženské tělo přetížené a vyčerpané. Neustále totiž překračuje své hranice ženských možností. Vede ženu k boji, k tvrdosti a to nejvíce vůči sobě samé, k nesmiřitelnosti a odmítání pomoci. Brání novému životu, což může vést k nemožnosti otěhotnět.

Převládá-li v mužském těle vnitřní žena, stává se jemným, intuitivním, ale jen obtížně přebírá svou mužskou sílu. Bojí se agresivity, neumí se prosadit, stát si sám za sebou. Mnohdy je to důvod, proč jsou jeho spermie bez energie a on není schopen oplodnit.

Projevem zdravé vnitřní ženy a vnitřního muže a jejich funkčního vztahu je životní vyrovnanost a harmonie. Muž vnímá všechny rozpory života a přitom zůstává ve své středu, přijímá svou sílu a přitom si uvědomuje svou zranitelnost, přijímá svůj živočišný instinkt i intelektuální kultivovanost, vnímá své kořeny a je spojen se svým mužstvím, medituje a má intimní vztah se ženou. Žena je oddána svým schopnostem, rozvíjí tvořivost, láskyplnost, jde s proudem, přijímá změny a nechává věci plynout. S milovaným a milujícím mužem po svém boku se nebojí realizovat své nápady.

Datum: 16.3.2018

Comments are closed.