RESET – návrat k původnímu zdravému spojení

Nabízíme novou formu propojení práce s tělem, duší a dalšími částmi našich vnitřních světů za účelem postupné harmonizace celého našeho vnitřního systému.

RESET – jednodenní aktivní setkání ve Štěpánově nad Svratkou, uprostřed kopců a lesů Vysočiny.

Po letech úspěšných realizací víkendových seminářů na nejrůznější témata otevíráme nyní možnost zkráceného, jednodenního setkání tak, abychom vyšly vstříc těm z Vás, pro něž jsou bezmála tři dny vyvázání se z povinností pracovních či rodinných takřka nerealizovatelnou záležitostí. V rámci jednoho dne tak zpracujeme dané téma stejně intenzivně jako na semináři a můžete si vybrat z dnů pracovních či v rámci víkendu.

RESET – spolupracující skupina maximálně pěti účastníků
Naše semináře zpočátku navštěvovalo i 10 účastníků najednou. V posledních letech jsme se ustálily na 8 klientech, aby měl každý dostatek času pro práci i zpětnou vazbu. RESET vytváří prostor pro maximální počet 5 osob. Nabízíme tak velmi komorní, krátkodobě ale velmi intenzivní provázanost a vzájemnou podporu v malé skupině.

RESET – intenzita a širší záběr
Tento způsob práce nám umožní na rozdíl od Dialogů s vnitřními světy pracovat nejen s každým jednotlivě, ale dovolí účastníkům prožít i jiné pozice a role, díky nimž mohou dočistit, případně doladit své osobní téma a pojmout jej tak daleko šířeji a hlouběji. Aktivně se totiž podílí nejen na své projekci, ale i na projekcích ostatních přítomných. Nejsou tedy jen pozorovateli jako při DVS, ale skutečně si sami odžívají vše, co s tématem v jejich případě souvisí.

RESET – priorita základního řešení problémů
Díky této formě práce můžeme budovat pevnou základnu pro všechny oblasti Vašeho života. Pokud bude někdo chtít dál na sobě pracovat, může využít navazující individuální přístup při DVS s tím, že obecné téma má již díky RESETu stabilizované.

RESET – účinné prožívání
Všichni jsme tvůrci svého života, ale mnozí v minulosti hodně trpěli a tato bolest jim pozastavila schopnost spojení s vlastními emocemi, takže jen obtížně dešifrují, co cítí, mnohdy ani neví, kde by to měli cítit… V RESETu v klidu chráněné skupiny mohou účastníci spolu s ostatními za pomoci a vedení terapeutek laskavě otevírat tyto bloky a spojenými silami navazovat funkční spojení.

Termíny jednotlivých akcí najdete v kalendáři.

Datum: 1.3.2018

Comments are closed.